Vytlačiť

Nákup na splátky

Vďaka nákupu na splátky môžete nakúpiť Vami vybrané produkty ihneď, aj bez hotovosti. Výhodou je že ich môžete začať okamžite používať a splácať až neskôr. Spolupracujeme s najväčšími úverovými spoločnosťami na Slovensku. Na jeden krát môžete nakúpiť aj viacerov produktov a ušetriť tak na mesačných splátkach.

Na vybavenie nákupu na splátky sa obráťte na naše úverové oddelenie priamo v predajni, kde s Vami vyplania úverovú zmluvu. Tá Vám bude expresne posúdená v priebehu niekoľkých minúť a následne sa dozviete či bola schválená. Minimálna výška nákup na splátky je 100€. Každá úverová spoločnosť požaduje predloženie minimálne dvoch dokladov totoťnosti, v prípade vyššej sumy aj dodatočné potvrdenia z práce prípadne potvrdenia na overenie adresy.

Na splátky môže nakupovať fyzická osoba vo veku od 18 do 75 rokov, občan SR alebo osoba s trvalým pobytom v SR a pritom zamestnanec na dobu neurčitú alebo zamestnanec na dobu určitú, pričom dĺžka splácanie nepresahuje dátum ukončenia pracovného pomeru, živnostník či starobný, výsluhový alebo invalidný dôchodca.

Zároveň s uzavretím úverovej zmluvy Vám ponúkame poistenie schopnosti splácať, aby ste ochrnili seba a svojich najbližších pred npredvídanými udalosťami, ktoré vám znemožnia splácanie tovaru, ako je napr. strata zamestnania alebo práceneschopnosť. Za minimálnu investícu tak získateistou, že aj v prípade nepredvídaných udalostí bude vás nákup neohrozený.

O aktuálnych akciách úverových spoločností sa dozvieta na našom webe, v predajni alebo na tel. číslach uvedených v kontaktoch.